Iskoristivost obnovljivih izvora energije u RH!

Koristimo snagu Sunca, vjetra, vode da nam svima bude čišće, jeftinije, toplije i bolje!

“Mramor, kamen i željezo
lako može bit lomljivo…”

 

Potencijali biomase, geotermalne energije, energije sunca i vjetra trebaju se u Hrvatskoj iskoristiti ne samo za smanjenje ovisnosti o uvozu energije, nego za zapošljavanje mladih ljudi na lokalnoj razini i poticanje razvoja gospodarstva!

Prof.dr.sc. Davor Škrlec,
predstavnik stranke OraH u Europskom parlamentu

Klimatske promjene se događaju polako, ali sigurno. Posljednjih nekoliko godina i u Hrvatskoj smo se suočili s posljedicama promjene klime, koja se manifestirala dugotrajnim sušama ili oborinama, ekstremnim vjetrovima i količinom oborina, ledenom kišom. Najteži oblik utjecaja klimatskih promjena događa se upravo tijekom 2014. godine, obilježene katastrofalnim poplavama koje su pogodile građane Hrvatske, poljoprivredu i gospodarstvo, te na nekim područjima poput Slavonije dugotrajno promijenile način života.

Zato je potpuno nejasna tolika predanost izvršne vlasti u Hrvatskoj na projektima termoelektrana na ugljen, i to uvozni ugljen, jer bi Hrvatska kao članica Europske unije trebala slijediti njezinu klimatsku i energetsku politiku s ciljem da se u razdoblju do 2020. godine poveća udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne i toplinske energije, ulaže u energetsku učinkovitost i smanje emisije stakleničkih plinova. Uvozom ugljena za proizvodnju energije ne povećava se sigurnost opskrbe energijom, niti se u Hrvatskoj stvara dodana vrijednost koju možemo mjeriti razvojem gospodarstva, smanjenjem nezaposlenosti ili nekim drugim mjerilima društvene vrijednosti.

Potencijali biomase, geotermalne energije, energije sunca i vjetra trebaju se u Hrvatskoj iskoristiti ne samo za smanjenje ovisnosti o uvozu energije, nego za zapošljavanje mladih ljudi na lokalnoj razini i poticanje razvoja gospodarstva. Korištenjem vlastitih resursa za proizvodnju energije poput biomase ili geotermalne energije može se dugoročno održavati stabilna cijena električne i toplinske energije. Ako se uzme u obzir da je 85% naših sustava daljinskog grijanja na prirodni plin, a ostatak na plinsko (lož) ulje, cijene toplinske energije za kućanstva i industrije podložne su nepredvidljivim promjenama cijena energenata na regionalnom ili svjetskom tržištu.

U kućanstvima trošak energije postaje udjelom sve značajniji u kućnom proračunu, te postepeno sve veći dio njih dovodi na rub energetskog siromaštva i opterećuje socijalne fondove države, umjesto da se ta financijska sredstva usmjeravaju u obrazovanje. Također, značajno se povećava rizik investicijskog ulaganja u industrijski sektor, pa ako tome dodamo politički rizik zbog nejasnih smjernica razvoja Hrvatske, nedorečenog zakonodavnog okvira i korupcije, potpuno je jasno zašto su u Hrvatskoj izostale investicije i ekonomski oporavak. Nisu sve članice EU uspješne i predane u provođenju smjernica zajedničke energetske politike, međutim dvije činjenice su vrlo jasne: Hrvatska je posljednja iako ima bogate i raznolike prirodne preduvjete, i uspješne su u provedbi one članice EU koje su obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost ugradile u svoje razvojne, istraživačke i industrijske politike. Javno dostupni statistički podaci na Internet stranicama EUROSTAT-a ili EurObserv’ER-a na našu žalost potvrđuju te činjenice. Ukrajinska kriza je pokazala na energetsku ranjivost EU koja je zbog toga izložena političkim ustupcima, ali i u posljednji trenutak uvjerila političare da je potrebno napraviti zaokret u energetskoj politici EU te se okrenuti korištenju vlastitih izvora energije – obnovljivim izvorima.

Energetska učinkovitost i inovativne tehnologije u energetskim mrežama uz obnovljive izvore trebaju doprinijeti povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Tranziciju prema što većem udjelu obnovljivih izvora energije nije moguće napraviti u kratkom roku i bez korištenja fosilnih goriva. Ali kad se već moramo osloniti na fosilna goriva onda to moraju biti ona koja će imati najmanji utjecaj na okoliš i emisije stakleničkih plinova. Tu se u prvom redu odmah nameće prirodni plin kao rješenje, ali je njegova uporaba povezana s nekoliko rizika koje se kontinuirano mora pratiti i na njih pravovremeno reagirati. Osigurati više dobavnih pravaca u svrhu smanjenja rizika političkih pritisaka i ucjena, volatilnosti cijene i sigurnije opskrbe, ali barem u EU spriječiti eksploataciju plina iz škriljevaca zbog opasnosti trajnog zagađenja podzemnih voda i vodonosnika. U jesen 2014. godine počinju pregovori najvažnijih institucija EU – Europske komisije, Europskog parlamenta i Europskog vijeća o klimatsko-energetskim ciljevima za period 2020. – 2030. godine. Iz pozicije Hrvatske izgledaju vrlo ambiciozni, ali bi prema mišljenju stručnjaka i političara koji se zalažu za postizanje već postavljenih ciljeva za 2050. godinu, oni trebali biti veći i EU postaviti za predvodnika na svjetskoj razini u rješenjima i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora te energetskoj učinkovitosti. Projekt uspostavljanja Energetske unije će biti ne samo tehnički i ekonomski izazov, nego još više politički izazov. On će zahtijevati puno veći stupanj međusobne suradnje i solidarnosti unutar Europske unije, što će značiti smanjivanje nacionalnih ovlasti u definiranju i provođenju zajedničke energetske politike.

To će u pojedinim članicama sigurno izazvati otpore političkih elita jer će se tumačiti kao gubitak nacionalnog suvereniteta, međutim to će biti jedan od ključnih stupova ako se želi postići energetska neovisnost Europske unije. Informacije koje pristižu iz svjetskih organizacija i diplomatskih izvora sve više potvrđuju realnost postizanja dogovora u jesen 2015. godine u Parizu na Konvencije Ujedinjenih naroda za klimatske promjene – COP21 (UNFCCC). Nakon Kyota i poznatog sporazuma koji je ratificiralo 170 država (osim SAD i nekih manjih država) postizanje novog sporazuma na globalnoj razini s višim i obvezujućim ciljevima sigurno bi potaknuo mnoge vlade da promjene svoju energetsku i okolišnu politiku i dao novu snagu organizacijama i udrugama civilnog društva.

Lakše je baviti se ugljenom, plinom, naftom jer obnovljivi izvori energije zahtjevaju pomak u razmišljanju i radu, zaokret u cjelokupnoj dosadašnjoj politici, promjenu postojećih zakona, velika, ako ne i enormna ulaganja u znanje, opremu i postrojenja, a znamo da je državni brod teško skrenuti s kursa pa makar on i bio pogrešan!

Predsjednik Hrvatske stranke zelenih
mr.sc. Zlatko Sviben, dipl.ing.

Države Europske unije donijele su Energetsku direktivu da udio obnovljivih izvora energije do 2020. godine iznosi 20 posto cjelokupne potrošnje energije u EU, a sukladno tome to je i cilj Hrvatske.

Prema Eurostatu, statističkom uredu Europske unije udio energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj 2012. godine bio je 16,8 posto što je više od prosjeka u Europskoj uniji, a koji za tu godinu iznosi 14,1 posto.

Da podsjetimo, obnovljivi izvori su energija vjetra, sunca, bioenergija, biogoriva, hidroenergija, geotermalna energija i energija oceana dok su neobnovljivi izvori energije: nuklearna energija, ugljen, nafta i prirodni plin.

S obzirom na gore navedeno nije nam jasno kako se tu uklapa izgradnja termoelektrane Plomin C na ugljen, izgradnja terminala za ukapljeni plin na Krku (a sve to do 2020. godine), istraživanje podmorja i bombastične najave o pretvaranju Hrvatske u naftni eldorado, brojne birokratske prepreke i «kvote» za izgradnju solarnih elektrana, a onda odricanje od istih, uvođenje povlastica tek od ove godine za automobile na hibridni ili električni pogon i sl.

Još samo da se obistine stidljive najave da će ruski nuklearni div Rosatom graditi nuklearku na području istočne Slavonije pa Hrvatska “s ponosom” može ponijeti titulu zemlje obnovljivih izvora energije.

Hrvatska je usvojila izvanredne zakone, propise i dala obećanja, ali da li se to provodi u praksi?

Čini nam se da obični građani koji ovise i ove zime o plinu, struji, ugljenu i drvima mogu meritorno odgovoriti na to pitanje.

Problem je da nedostaje politička odluka kakvu Hrvatsku želimo, a to je bio posao svih Vlada od ’90 do danas. U ovih 24 godine mi kao zemlja nismo donijeli jasnu odluku želimo li bazirati svoj razvoj na industriji, turizmu, poljoprivredi, informatici, želimo li u potpunosti privatizirati zemlju ili zadržati velika poduzeća dijelom pod državnom kontrolom, želimo li biti društvo socijalne osjetljivosti ili liberalnog kapitalističkog svjetonazora itd.

Shodno tome lutamo i država je miks svega i svačega.

Da bi se ovakvo lutanje zaustavilo, a ono je poslijedica vlasti velikih stranaka koje su jedine odgovorne jer su svih 24 godine na vlasti, Hrvatska stranka zelenih smatrada je nužno da se odluke važne za budućnost zemlje donose referendumom na Švicarski način. Ako to u Švicarskoj uspijeva zašto ne bi kod nas.

Zalažemo se za jednakost svih građana, bez privilegiranih, za javno (transparentno) poslovanje (sve ustanove i poduzeća u državnom i privatnom vlasništvu moraju dati na internet svoje financije do najniže razine), za jasne i nedvosmislene zakone koji se neće

mijenjati kao čarape (svi zakoni moraju biti razumljivi svakom pojedincu) i konačno za jednostavnu administraciju (sve dozvole, prava, moraju biti jednostavne i lako razumljive svakom građaninu).

Naši vladajući su kao zadnje, donijeli paket mjera za smanjenje deficita kroz povećanje trošarina, povećanje naknade teleoperaterima (a to je rezultiraklo povećanjem računa) i smanjivanje investicija do sada smanjenjen subvencije, smanjenjene materijalne rashode, božićnice i regerse, smanjene plaće, divljanje cijena rezanje svega i svačega, nabijanje novih poreza, povećanje starih itd.

Stvar je u tome da se sve to čini kao lutanje i vatrogasne mjere bez nekog cilja i svrhe osim kupovanja vremena dok ne istekne mandat.

Grčka je imala plan, pokrenula mjere i ciljano radila pa rapidno napreduje. Kad ste zadnji put čitali o Grčkoj u negativnom kontekstu?

Ako to povežemo s obnovljivim izvorima energije onda nažalost vidimo obrazac. Lakše je baviti se ugljenom, plinom, naftom jer obnovljivi izvori energije zahtjevaju pomak u razmišljanju i radu, zaokret u cjelokupnoj dosadašnjoj politici, promjenu postojećih zakona, velika, ako ne i enormna ulaganja u znanje, opremu i postrojenja, a znamo da je državni brod teško skrenuti s kursa pa makar on i bio pogrešan.

Prema statistici, blizu smo dostizanja 20 posto cjelokupne potrošnje energije od strane obnovljivih izvora energije do 2020. no znate što se priča, to je statistika.

Mi smo malo skeptici, ali nadamo se da će nas budućnost demantirati.

Na žalost postojeća gospodarska politika je neuspješna što dokazuje 50 mlrdduga, najmanji gospodarski rast u okruženju, enormna nezaposlenost, politika koja podržava uvoza svega i svačega umjesto proizvodnje i izvoza, rasprodaja strateških poduzeća, katastrofalna privatizacija pod svaku cijenu, multipliciranje administracije nasuprot proizvodnji, ogromni nameti poduzetničkom sektoru. I da se razumijemo, nije to karakteristika samo SDP-ove Vlade.

Upravo zato Hrvatska stranka zelenih smatra da je nužno radikalizirati nastojanja da se poveća udio obnovljivih izvora energije ne na 20 posto već na 30, 40, pa i na 50 posto cjelokupne potrošnje energije u Hrvatskoj, jer je takvo povećanje kao prvo veliki doprinos u borbi s globalnim klimatskim promjenama,  a predstavlja korak ka energetskoj neovisnosti Hrvatske.

Inače, ovaj projekt u EU donosi više od 350.000 radnih mjesta godišnje s prometom od preko 30 milijardi eura.

Pa zašto i mi ne bi zahvatili dio tog kolača.

A i s obzirom na to da smo mi činjenično turistička zemlja i da je turizam naš najisplativiji i najbolji proizvod nije potrebno govoriti da se tu obnovljivi izvori energije savršeno uklapaju.

“Neka cijeli ovaj svijet još sja u Suncu!…”

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s