UDRUGE GRAĐANA

Neprofitnost, jedno je od osnovnih svojstava udruge građana!

piše: mr.iur. Darko Graf

Kako bi lakše ostvarili različite svoje ciljeve, građani se udružuju u udruge koje mogu imati svojstvo pravne osobe i u pravilu ga imaju, ali i ne moraju imati to svojstvo, u kojem se slučaju na njih primjenjuju opći propisi građanskog prava o ortaštvu. Propis koji regulira osnivanje, djelovanje, registraciju i prestanak udruga jest Zakon o udrugama (Narodne novine br. 88/01, 11/02-ispravak).

Njime je propisano da udrugu predstavlja svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

 Naglasak u ovoj definiciji udruga svakako treba staviti na dio „bez namjere stjecanja dobiti“, budući da je tzv. „neprofitnost“ jedno od osnovnih svojstava udruge građana, pa bi stoga namjerno stvaranje i generiranje dobiti kroz osnivanje i rad udruge predstavljalo pogrešno i nezakonito upotrijebljen pravni oblik udruge. Uvijek kada se radi o želji za stjecanjem dobiti na tržištu, govorimo o trgovačkim društvima kao pravnim osobama (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, javno trgovačko društvo, komanditno društvo itd.) ili drugim načinima sudjelovanja fizičkih osoba u tržišnom natjecanju (obrtnik s registriranim obrtom, trgovac pojedinac itd.) različitim od udruga.

 Prema našem zakonu, udrugu mogu osnovati već tri osnivača, pa je ovdje u punoj mjeri došla do izražaja onda rimska izreka da „trojica čine društvo“ (tres faciunt collegium). Prema tome, već tri fizičke osobe mogu formalnopravno osnovati udrugu kao pravnu osobu sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze. Oni će to moći učiniti održavanjem osnivačke skupštine udruge kojoj ne mora biti nazočan niti javni bilježnik niti bilo tko drugi osim naša tri osnivača, a na kojoj bi usvojili statut udruge kao temeljni akt koji regulira odnose među članovima, propisuje djelatnosti i ciljeve udruge, tijela koja će udruga imati radi svoga učinkovitoga rada, prava i obveze članova udruge itd. Na skupštini se imenuje osobe koje će biti ovlaštene zastupati udrugu (primjerice, predsjednik udruge), kao će izgledati pečat udruge, hoće li udruge imati svoj grb i kako će on izgledati itd. Propisane su određene iznimke, ali načelno, naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Nakon što usvoje statut udruge i donesu odluku o pokretanju postupka upisa udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, osnivači će podnijeti zahtjev za upis nadležnom tijelu državne uprave, prema sjedištu udruge. Registar udruga vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, dakle županijama ili Gradu Zagrebu. Upis u registar udruga nije obvezatan, ali će udruge steći svojstvo pravne osobe tek upisom u registar. Ako se odluče za upis, osnivači moraju paziti da zahtjev za upis nadležnom uredu državne uprave podnesu u roku od 3 (tri) mjeseca od donošenja odluke o upisu u registar, jer će u suprotnom njihov zahtjev biti odbačen.

Zahtjevu za upis u registar udruga prilažu se: zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine, odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga, statut, popis osnivača, osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje, izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge, suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge i preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje, s tim da zahtjev za upis u registar, u ime osnivača, podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge koju su osnivači imenovali na svojoj osnivačkoj skupštini. Nakon što je osnovana, udruga za obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Nad udrugom se može provesti stečaj, ako će biti ostvareni uvjeti propisani Stečajnim zakonom. U svome radu, udruge su dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija, zbog čega ih se odmah nakon osnivanja mora prijaviti u registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s