Zastara računa za struju, plin, vodu, televiziju i sl.

Posebno o zastari u građanskom pravu
(komunalije, računi, pristojbe)

Poseban jednogodišnji rok zastare propisan je za tražbine naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, dimnjačarske usluge i održavanje čistoće, radiotelevizijske pristojbe, tražbine za usluge pošte, telegrafa, telefona i poštanskih pretinaca, pretplate na povremene tiskovine i slično!

Piše: mr. iur. Darko Graf

Već smo u prethodnom tekstu na temu zastare istaknuli razlike između zastare u prekršajnom i kaznenom te one u građanskom pravu, pa ćemo ovdje pisati o zastarnim rokovima u onim čestim životnim situacijama kada nas različiti dobavljači roba i usluga koje smo htjeli, ali i oni koje nismo željeli angažirati nego su nam propisom nametnuti, traže da platimo određene iznose po njihovim računima, ponekad i potpuno neosnovano.

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11) propisuje da zastara počinje teći “prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze…”, a vjerovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje obveze po dospijeću svoje tražbine. Rok dospijeća odnosno rok u kojemu dužnik svoju dug može dragovoljno podmiriti obično se navodi na samom računu za pruženu uslugu ili kupljeni proizvod, ali se može navesti i u pisanom ugovoru, općim uvjetima ugovora i slično.

Dakle, od datuma dospijeća počinju teći zastarni rokovi prije isteka kojih je vjerovnik u poziciji da može zahtijevati ostvarenje svojih tražbina i prisilnim putem, dakle u sudskom ili drugom postupku koji se vodi radi naplate ili drugačijeg ostvarenja njegove tražbine. Nakon isteka zastarnog roka, vjerovnik također može pokrenuti postupak radi prisilne naplate, ali će se dužnik na jednostavan način – izjavljivanjem prigovora zastare – moći osloboditi takvog zakašnjelog zahtjeva vjerovnika. Rokovi zastare su različiti za različite tražbine.

Opći zastarni rok je pet godina, osim ako zakonom nije određen neki drugi rok zastare. Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, primjerice, tražbine kamata, tražbine uzdržavanja, anuiteti kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate i slično zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojednog davanja. Također, za tri godine zastarijevaju potraživanja s naslova naknade štete i to tri godine otkad je oštećenik doznao za štetu i osobu koja je štetu učinila. Ovakav rok nazivamo “subjektivnim” jer počinje teći od trenutka u kojemu je određena osoba saznala za određene činjenice, za razliku od “objektivnog” roka koji počinje teći od nastupa kakvog događaja koji ne ovisi ni o čijem saznanju. Takav je objektivni rok od pet godina u kojemu zastarijeva potraživanje naknade štete bez obzira kada je i je li uopće oštećenik iz prethodnog primjera saznao za štetu i štetnika koji mu je tu štetu prouzročio.

Poseban jednogodišnji rok zastare propisan je za tražbine naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, dimnjačarske usluge i održavanje čistoće, radiotelevizijske pristojbe, tražbine za usluge pošte, telegrafa, telefona i poštanskih pretinaca, pretplate na povremene tiskovine i slično. Sve su to usluge ili proizvodi za koje nam redovito mjesečno stižu računi. Komunalna naknada ne spada u ove troškove jer se naplaćuje po Zakonu i komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), pa je zastarni rok za naplatu komunalne naknade tri godine.

U slučaju da kupcu – potrošaču stigne opomena za navodni dug koje prethodno platio ili dug koji je zastario (vidjeti zastarne rokove za svaku pojedinu tražbinu), može se jednostavnim dopisom obratiti pružatelju usluga s navodom da je tražbina koju on navodi u svojoj opomeni ili računu zastarjela odnosno prethodno podmirena. Međutim, bilo kakav dopis potrošača pružatelju usluge izvan sudskog postupka ne predstavlja sudski relevantno pozivanje na nastup zastare, pa će prigovor zastare biti potrebno istaknuti i tijekom sudskog postupka. U pravilu će to biti u prigovoru protiv rješenja o ovrsi koje će potrošač dobiti od javnog bilježnika kojega je pružatelj usluge izabrao za pokretanje, a moguće i provedbu ovršnog postupa na temelju računa odnosno izvoda iz poslovnih knjiga pružatelja usluga, koje su, prema Ovršnom zakonu (Narodne novine br. 112/12, 25/13) tzv. “vjerodostojne isprave”, tj. isprave koje su nedovoljno pouzdane da se na temelju njih provede ovrha (uzme novac s računa), ali dovoljno vjerodostojne da se na temelju njih pokrene ovršni postupak u kojemu će potrošač (dužnik) moći prigovoriti bilo kojemu dijelu rješenja o ovrsi ili tražbini vjerovnika (ovrhovoditelja) ako mu je nešto sporno, pa onda i prigovoriti nastup zastare. Tek će takvo isticanje nastupa zastare biti pravno relevantno za konkretni ovršni postupak, odnosno eventualno parnični postupak u koji će se pretvoriti ovaj ovršni povodom prigovora ovršenika (dužnika), budući da javni bilježnik nije ovlašten odlučivati o bilo kakvih spornim stvarima, a s obzirom na izjavljeni prigovor dužnika, cijeli predmet završava na sudu koji će tada morati po izjavljenom prigovoru provjeriti je li u konkretnom slučaju nastupila zastara.

Činjenica je da potrošačima nerijetko stižu i računi za duga razdoblja od pet, deset ili više godina za usluge odvoza smeća i slično, što je nerijetko samo pokušaj pružatelja tih usluga da se domognu određenih sredstava zbog neznanja potrošača. Ukoliko je tražbina koja se potražuje prijedlogom za ovrhu, odnosno rješenjem o ovrsi koje donosi javni bilježnik na temelju vjerodostojnih isprava priloženih uz ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu, dospjela na dan koji je za više od godinu dana u prošlosti udaljen od dana kojega je pokrenut ovršni postupak radi njezine naplate, nastupila je zastara i bilo bi razumno da je dužnik istakne u svom prigovoru protiv rješenja o ovrsi.

Oglasi

Jedan odgovor na Zastara računa za struju, plin, vodu, televiziju i sl.

  1. Josip Čižić napisao:

    Hvala na pomoći, zaista su ljudima potrebne takve stvari.
    Da li znate, ako krene sudski postupak za naplatu plina, a u toku postupka prođe godiu dana, da li vrijedi zastara ili sudski postupak poništava zastaru
    Hvala
    Josip

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s