Nedostaje 12 tisuća medicinskih sestara, treba nam hitno njih 6 tisuća, a na burzi je prijavljeno preko 2 tisuće njih!

Privatizacija obiteljske medicine, nagrade dobrim liječnicima, stavljanje pod kontrolu HLK-e, odlazak na zimovanje “ob trošku države” i sve druge nadobudne reforme ambicioznog ministra zdravlja Siniše Varge ipak ne donose tako očekivane pomake i rezultate u zdrastvenom sustavu koji je pun rupa poput švicarskog sira i u kojem na sve strane u “probužan brod” ulazi voda. Kako su medicinske sestre i medicinski tehničari najslabija karika u tom lancu, ujedno i tako slabo plačeni u razgovorou za portal ZMUSK priloga Zdravlje za ovu subotu odabrali smo predsjednicu Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i medicinskih tehničara, višu medicinsku sestru Anica Prašnjak.

Sa ovom višom medicinskom sestrom iza koje je 31 godina radnog staža na Klinici za infektivne bolesti, te niz godina rada na mjestu glavne sestre Zavoda za akutne respiratorne bolesti Infektivne klinike dr. Fran Mihaljević za prilog Zdravlje razgovarali smo o položaju medicinskih sestara, tehničara, liječnika i ostalog osoblja u zdrastvenom sustavu kao i o situaciji u našem zdrastvenom sustavu. Anica Prašnjak osim što je viša medicinska sestra odnosno prvostupnica sestrinstva bila je i mentor studentima na Visokom zdrastvenom učilištu ovdje u Zagrebu, a prije sedam godina došla je na mjesto predsjednice Glavnog strukovnog vijeća medicinskih sestara i tehničara.

Koliko u zdrastvenom sustavu nedostaje medicinskih sestara?

U sustavu nedostaje 12 tisuća medicinskih sestara. Pred tim zatvarati oči, a ja imam egzaktne podatke i analize koliko se na medicinskim sestrama svih ovih niz godina štedjelo. Hrvatski sabor od 2006. do 20011. je osvojio jednu strategiju razvoja zdravstva RH gdje je točno naveo da nedostaje 12 tisuća sestara. A to je napravio na način da je napravio usporedbu sa EU, sa gustoćom naseljenosti stanovnika u RH u odnosu na broj liječnika. I to je jedna minimalna brojka od 12 tisuća sestara koja nedostaje. A nova strategija razvoja nigdje nas nije navela. I mi smo računali po ovoj brojci od 12 tisuća sestara ako se recimo uzme 6 tisuća kuna bruto, godišnje se na medicinskim sestrama štedi negdje oko 864 milijuna kuna! Pa vas ja pitam: 864 milijuna kuna samo ako se krene od 2006. godine kada je ova strategija usvojena u Saboru, koliko smo mi medicinske sestre uštedjele do sada? I mislimo da više ne možemo dopustiti da se na nama štedi. A štedjevši na nama to jednostavno znači štedjeti na našem sustavu i na našim bolesnicima koji su definitvno ugroženi ovakvim brojem personala , ja naglašavam nas medicinske sestre i tehničare, jer smo strukovni sindikat, ali nikad ne umanjenujem vrijednosti niti jednoga člana tima krenuvši od liječnika , pa do defefektologa, laboranata, inžinjera, do spremačica i svih ostalih. Ja to držim jednim švicarskim mehanizmom kao što je sat, jer i veliki i mali kotačić kada stanu, razviju se ili veliki ili mali problemi, ali problemi koje na svojim leđima najčešće i najviše osjete naši građani! I mi smo ovu inicijativu i ovaj štrajk i naša tijela su donijela takvu odluku, išli zato da upoznamo javnost sa katastrofalnom situacijom u zdravstvu , jer javnost ne zna. Javnost misli kada na Odjelu nema medicinske sestre ili kada se ona ne odazove na jedno, drugo ili treće zvono da je sestra negdje otišla. Da ne brine o svojim pacijentima. To ne bi bilo točno, jer kada mi gledamo onda vidimo da jedna medicinska sestra skrbi za 20 bolesnika, a od toga je 10 do 11 potpuno nepokretnih. Ona je vikendom sama , često puta noću sama i to u pravilu. I jedna osoba biti samo za nadzor vrši nad 20 bolesnika, pitan vas ja što to znači? A kamoli što od svih bolesnika ti bolesnici imaju svoje potrebe. Na različitim su cijevima, cijevčicama, aparatima, imaju terapiju, imaju fiziološke potrebe, imaju različite potrebe. Gdje mislim da je ovo trenutak da građane upoznamo sa katastrofalnom situacijom položaja i broja medicinskih sestara u Hrvatskoj, da se dovodi već u pitanje osnovna zdravstvena njega za koju smo mi školovane i za koju smo mi zaposlene!

I što kao strukovni sindikat zahtijevate od Vlade i od resornog ministra?

Mi zahtijevamo prepoznavanje problema medicinskih sestara, tražimo da se počne riješavati naš problem da se krenu zapošljvati medicinske sestre. U ovom trenutku na Zavodu za zapošljavanje ima 2 038 nezaposlenih sestara što viših što srednjih , a mi u sustavu grcamo! U ovom trenutku da bi se “ugasio požar” trebali bismo zaposliti 6 tisuća sestara! Da bi i sestre i sustav i pacijenti donekle mogli disati! Jer moramo znati da su u ovom trenutku godišnji odmori , da ja jednostavno ovako prozaično kažem: da bolesniku nema tko donijeti čašu hladne vode! Na žalost mi medicinske setre nismo još uspjele svaladati niti tehnike bilokacije, niti telepotracije , niti smo indijske božice sa ne znam kojim brojem ruku. Nego jednostvano situacija je takva i tražimo da se krene riješavati sustvano problem struke s naglaskom da se mora krenuti s pregovarati o ništetnom kolektivnom ugovoru odnosno da se njega mora vratiti. I da se prepozna koliko će se na nama uštedjeti na regresu i na Božićnicama. A koliko mi godišnje štedimo sa ovim snagama koje sada rade umjeto ovih 6 do 12 tisuća koje nisu zaposlene u sustavu.

Kakve, međutim, odgovore kao strukovni sindikat dobivate od strane Vlade?

U zadnje vrijeme: novaca nema! Moramo se posložiti u onim gabaritima koje imamo. Dok vidimo i znamo da za druge sustve ima novaca. Konkretno za vladajuće ima novaca, ima novaca za različite menagere, ali za ljude i za potrebe građana da bi opravdali postojanje socijalne države i da bi opravdali opredjeljenje hrvatske Vlade, da Hrvatska bude socijalna država, mislim da sve ide u krivom smjeru. Smanjivanje doprinosa za zdrastvo sa 15 na 13 posto. Mislim da je tu jednostavno takvim brzopletim potezima naša država i naši pacijenti i mi zaposlenici napravila potpuni fijasko. I mislim da se uvijek odgovara: pa vidjet ćemo, pa krenut ćemo! No, prošle godine sa 1 600 sestara na burzi danas ih je naraslo na preko 2 tisuće. I sestre su počeli zapošljavati za 1 600 kuna . Možda u jednom trenutku to možemo opravdavati, ali u biti to je jedno sramotno ponašanje vladajućih prema svojim građanima. Držim da bi trebali pronalaziti druge načine , a ako ne mogu pronaći druge načine neka potraže Vladu nacionalnog spasa neka nešto potraže. Neka potraže stručnjake, neka ne stavljaju ljude po političkoj osnovi na različita rukovodeća mjesta, neka prvo procijene je li to dobro za sustav i za građane, a ne za politiku? ! Neka se ne biraju ljudi po političkoj podobnosti kao u stara vremena. Neka se ljudi biraju po stručnosti i kvalitetama, te svojim sposobnostima. I mislim da bi to bio jedan kvalitetan početak, a ne samo govoriti : mi smo u krizi, mi nemamo novaca. To nije odgovor!

Kako vi onda ocjenjujete sveukupnu situaciju u zdravstvenom sustavu?

Sveukupna situacija u zdravstvenom sustavu? Rekla sam vam: katastrofa!

A rad ministra Varge?

Minsitar se trudi , izvršava zadatke, ali bi morao biti malo oštriji kada potpisuje dokumente i kad potpisuje različite strategije, da bi trebao pitati pravu struku, a ne različite savjetnike koji su jučer došli sa fakulteta i nemaju radnoga iskustva. Meni netko bez pečenja zanata od 10 godina u zdravstvu ne bi mogao biti savjetnik, jer i ja isto imam savjetnike . Svatko u ovoj državi ima svoje savjetnike i to stručnjake koji su godinama pekli zanat u svojoj struci na različitim radnim mjestima. Vi ne možete doći sada pa voditi državu i davati takve ozbiljne analize i ozbiljne prijedloge koje će Vlada i ministri donositi i potpisivati za naše građane. To su divni, krasni i obrazovani ljudi. No oni nisu kompetentni raditi takve projekcije i projekte i savjete davati na način da se to odmah pretače u stvarnost. Konkretno: doprinos za zdravstvo? Je li to nešto doprinijelo privredi, je li doprinijelo poslodavcima, je li se netko novi zaposlio, je smo li igdje prepoznali da smo se odrekli 3 posto ili dva posto smanjenja doprinosa , ništa se to nigdje nije prepoznalo! Operaterima se smanjio porez. Nama se povećao. Pa, mislim kakvi su to savjetniici, kakvi su to potezi koji nikave rezultate ne donose? ! To nije dobro!

Kako onda komentirate slučaj u Rijeci kada se ne tako davno dogodilo da je 80 medicinskih sestara dobilo otkaze?

Čujte, oni to govore da sestre nisu dobili otkaze. Što bi po nekim pravilima Zakona ugovora o radu i bilo točno. One nisu dobile otkaze nego su one imale ugovore o radu do tri godine. No mislim da to nije pametno niti mudro, raditi i školovati se, oko nekoga se truditi. Mentore sestre imaju da bi se nakon tri godine osposobile za rad i mogle konkretno i samostalno, profesionalno raditi. Prekinuti im ugovore, a znati da u bolnici nedostaje toliki broj sestara?! Sad, nisam sigurna koliki broj medicinskih sestara nedostaje u bolnici u Rijeci, ali na jednom zagrebačkom KBC-u nedostaje 400 sestara! Pa, vas ja pitam oni imaju 80 do 100 ugovora na određeno vrijeme koji cirkuliraju i onda se prekidaju, jer ljude smo izobrazovali, tri godine smo ulagali u njih i država i građani, svi naši porezni obveznici. Dakle, što se događa , mi jednostavno raskinemo ugovore, s time da sestre koje odlaze u mirovinu, sestre koje na žalost umru, a koje su bile na stalnom radnom mjestu , znači ugovor o radu na neodređeno vrijeme, mi ne prepoznajemo da bismo te setre trebali barem staviti u ovom trenutku na ove ugovore od kolegica koje su otišle u mirovinu ili koje su na žalost preminule.

No, što događa sa medicinskim kadrom sada kada smo članica EU?

Naše sestre i tehničari već su predbilježeni za određena radna mjesta i za zemlje koje još imaju zabranu zapošljavanja do dvije godine poput Austrije. Ali ja znam konkretno za Njemačku ili Švicarsku da naše sestre odlaze ne samo u medicinske ustanove nego i u Domove umirovljenika gdje naše ljude prepoznaju kao kvalitetne , stručne, požrtvovne, vrijedne , gdje smo mi te ljude školovali, naš je dohodak bio opterećen školovanjem tog kadra. To su krasni, stručni, kvalitetni i mladi ljudi željni posla. Neki nam podmeću da mi biramo poslove. Nije istina. Naše sestre i tehničari ne biraju poslove. Bili bi sretni da se zaposle na bilo koje radnom mjestu što se tiče medicinske struke. A mi ćemo imati katastrofalan odljev mladoga kadra! Drugi govore doći će nam Česi, Mađari, Poljaci. No, Česi, Mađari i Poljaci su već puno godina u EU , pa su već našli mjesta, ali i njihovi sustavi su se već posložili. I mislim na kraju- krajeva, da nitko nije toliki avanturista ili toliko željan šetnje okolo po svijetu da bi napustio svoju domovinu i išao njegovati druge ljude, a svoje ljude ostavio da ih njeguje netko drugi. Medicinske sestre i tehničari je jedan humani poziv gdje mi kao takvi izabiremo već sa 15 godina naš poziv da služimo i pomažemo ljudima u ovoj našoj domovini i u ovoj našoj državi. Da naše građane njegujemo i da našim građanima pružimo dostojanstvenu brigu i dostojanstveno ležanje u bolnici i dostojanstvenu skrb o njima. Primjerice: u Novom Marofu u bolnici imate jednu sestru na 60 bolesnika! Pa vas ja pitam: je li to briga za nemoćne , stare i umiruće da im se dadne samo jedna osoba? Pa, kako mislimo samo osnovne ljudske potrebe zadovoljiti, a to su fiziološke potrebe , potrebe za hranom. Tko može samo nahraniti ili napojiti te ljude? Ja mislim da svatko ima pravo na dostojanstveno rađanje i umiranje! Je li mi razmišljamo tko porađa našu djecu? Tko se brine o majci – rodilji? Tko prvi primi novorođeno dijete u svoje ruke? Govorimo o pronatalitetnoj politici, a nigdje ne spominjemo primalje . Pa oni su u Europi sve visoko obrazovane, a mi našim sestrama ne možemo osposobiti u tri grada Hrvatske da se školuju za zanimanja primalje. Da su visokoobrazovane, da Europa ne priznaje srdnješkolsko obrazovanje i da ćemo naše dobre primalje pretvoriti u asistentice nekog primaljstva. I sigurno da će biti jeftina radna snaga! Mislim da nije u interesu da srozavamo sami sebi ugled. A mislim da na ovaj način srozamo ugled i našoj profesiji i Hrvatskoj!

Kako kometirate izjavu vladajućih koja datira od vremena štrajka medicinskih sestara “ Neka one štrajkaju, a mi ćemo radnu snagu dovesti kamionima iz susjednih zemalja”?

Pa to je za mene jako žalosno, sramotno uopće tako govoriti. To je ispod svake razine jedne opće kulture ponašanja i komunikacije. A mi smo imali razumijevanja za ovu tešku situaciju. Na mene se puno mojih kolegica i kolega ljutilo što sam stavila potpis na onaj sporazum , na sporazum na kojem smo se sa Vladom dogovorili da se do kraja ove godine našim djelatnicima neće smanjivati prava niti im se neće smanjivati plače . I u javnim i u državnim službama. I što se dogodilo za mjesec dana? Oni su pogazili naš potpis! I svoj potpis! Nisu samo pogazali naš obraz nego i svoj obraz, rušeći naš kolektivni ugovor, govoreći da je u tom slučaju pravna država u pitanju.

Kakvi su, međutim, uvjeti rada u zdravstvenom sustavu?

Uvjeti rada su vrlo loši. Jer kažem: naši bolesnici nemaju adekvatan smještaj, sobe su još srednjovjekovne sa pet-šest ležaja, rijetke su sobe komfornije, jednokrevetne ili dvokrevetne, pacijenti bi bili zadovoljni i sa trokrevetnim sobama . Nedostaje nam materijala za rad, moramo paziti na osnovna sredstva , na zaštitne rukavice, zavojne materijale, prevojne, različite pomoćna srdstva od šprica do igala moramo paziti. Nedostaje čak tolatnog papira, sapuna , higijenskih potrpština, a od pacijenata se ponekad i traži da od kuće ponese posteljinu. Rijetke su ustanove koje svojim sestrama mogu kupiti uniforme i klompe, da ne govorim o patronažnim sestrama koje nemaju uopće zadovoljavajuću opremu, a idu po privatnim kućama. Uglavnom: vrlo je loša situacija i vrlo loši uvjeti su nam za rada.

U slučaju da se ponovi štrajk od prije tri godine koliko “ljudi bi se diglo na noge”?

Mi imamo 12,5 tisuća članova, 4,5 tisuća liječnika, ali liječnici će pozvati svih 8 tisuća. Ja ću pozvati svih 36 tisuća medicinskih sestara i pozvat ću sve ostale zaposlenike u medicinskom sustavu da štrajkaju. Jer i drugi koji nisu članovi našeg sindikata su nezadovoljni. Krenuvši od laborana, fizioterapeueta , od inžinjera radiologije, defektologa, psihologa, kojih također manjka na terenu do naših spremačica koje će sad od svih pomoćnih teholoških služba biti definitvno ugrožene. I pitanje je kakava je njihova sudbina? Svi su zaposlenici u jednoj velikoj i teškoj kriznoj situaciji!

Koja je, međutim, županijska ili gradska bolnica u najtežoj situaciji?

Ja vam u ovom trenutku ne bih znala reći koja je najkritičnija. Sve su kritične. Kada ja pogledam da meni u jednoj medicinskoj ustanovi sa 260 sestara , sestre imaju preko 16 tisuća prekovremenih sati, jedna klinika ima 12,5 tisuća sati, ovoj klinici nedostaje 400 osoblja, ovaj odjel ima preko 3 tisuće prekovremenih sati….U Osijeku godinama pregovaramo sa poslodavcima i svaki puta nam se nešto obeća, a svaki puta se to obećanje ne ispoštuje, izjalovi se to obećanje. Sad smo morali krenuti u tužbe da bismo zaštitili dignitet profesije medicinske setre i da zaustavimo to stalno nepoštivanje osnovnog načela profesije i osnovnog poštovanja osnova kolektivnog ugovora. Krši se na sve mile i nemile načine , na svim instancama, krenuvši od prekovremenih sati koje nitko ne prepoznaje, izrada netransparentnih rasporeda, mijenjanjem službi, u glavnom, sveukupna situacija je , ponavljam: vrlo loša! Građani moraju dići svoj glas, ne samo zbog nas, jer ovdje su u pitanju građani . I mi smo ti koji ćemo sutra biti korisnici bilo koje od tih ustanova. Vjerujte mi da me je strah u bilo koju god ustanovu dođem, tko će se odazvati na moje zvono kad mi igla bude u veni, a nema sestre ? Što će se dogoditi?

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s