Po prvi puta u povijesti i srce se može kupiti!

Neće biti lako gledati pacijenta koji ima novca, pa bi sebi kupio mehaničko srce i živjet će! I istog takvog, koji nema novca za mehaničko srce i stoga neće živjeti! Što napraviti u tom slučaju? Biti pravedan, pa pustiti da oboje umru. Ili…?! To je pitanje na koje nemate odgovor. Teško pitanje za liječnika, a morate pomoći svakom pacijentu!

Ugradnji prvog umjetnog srca koje je obavljeno u KBC-u Rebro ovih dana prethodilo je cijeli niz sličnih operacijskih radnji tijekom prethodnih godina. Od 2008. godine do danas na KBC-u Rebro u Zagrebu na Klinici za kardiokirurgiju ugrađeno je 60-tak mehaničkih srčanih pumpi različitih tipova. Na KBC-u Rebro u Zagrebu ima toliko pacijenata koji su oboljeli od kardiovaskularnih bolesti da sve potrebe za mehaničkim srčanim pumpama različitih tipova ne mogu biti zadovoljene. Osim što je mehaničko srce skupo i stoji do 70 tisuća eura u najskupljoj inačici, a shodno tome u njegovoj ugradnji prednjače zapadnoeuropske zemlje, uzroci bolesti srca i krvnih žila sve više opterećuju sve veći broj ljudi kako u našoj zemlji tako i u svijetu. Kao glavni uzrok srčanih bolesti i bolesti krvnih žila navode se nepravilna prehrana siromašna vlaknima, a bogata mastima, pušenje, stres, neuredan život i nekretanje. Bolesti srca i krvnih žila glavni su uzrok smrtnosti u svijetu. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti sa udjelom 49,6% u ukupnom mortalitetu 2009. godine u Hrvatskoj. Opća stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u žena je bila 646,6/100 000, a u muškaraca 519,5/100 000 . Po mortalitetu od bolesti srca i krvnih žila Hrvatska sa standardiziranom stopom smrtnosti od 401,5/100 000 pripada među zemlje u Europi koje imaju srednje visoke stope smrtnosti.

Prosjek za zemlje Europske regije iznosi 418,9/100 000 dok Ruska Federacija prednjači po broju oboljelih od srčanih i krvožilnih bolesti sa stopom smrtnosti 782,4/100 000, ali zato zemlje Mediterana poput primjerice Italije imaju dvostruko manju stopu smrtnosti od bolesti srca ili krvožilnog sustava od europskog prosjeka i to 179/100 000. S obzirom da većina građana naše zemlje, ali i europskih država, pa i svijeta slabo vodi računa o kardiovaskularnom zdravlju logično je da se moraju medicinski sanirati posljedice takvog ponašanja. Tako se u obzir liječenja bolesti srca uzima uz klasične načine liječenja medikamentima ili operativnih zahvata i transplantacija srca ili čak ugradnja mehaničkog srca.

Upravo o ugradnji mehaničkog srca, posljedicama takvog zahvata za pacijenta, ali i o uzrocima koji uvjetuju takav zahvat, kao i o cijeni koštanja zahvata koji se djelomice u nas podmiruje iz HZZO-a, etičkim dilemama liječničke struke kada je riječ o dostupnosti mehaničkog srca, ali i o stanju u zdravstvu i u medicinskoj struci u nas, razgovor za portal ZMUSK, prilog Zdravlje vodili smo sa redovnim profesor kirurgije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, docentom kirurgije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalistom i subspecijalistom kardiokirurgije i predstojnikom Klinike za kardiokirurgiju KBC na Rebru u Zagrebu prof.dr.sc. Bojanom Biočinom koji je upravo ovih dana obavio prvu ugradnju umjetnog srca na 67-godišnjem pacijentu KBC-a Rebro.

Kada je prvi puta u svijetu ugrađeno mehaničko srce?
Prvi puta? Ovisi kako se gleda? Mehaničko srce kao zamjena za cijelo srce koje je prethodno izvađeno iz organizma, prvi puta je ugrađeno 1968. godine, a negdje 1962. godine kao potpora cirkulaciji bilo lijevog ili desnog ventrikula. Prvi puta je mehaničko srce kao mehanička cirkulacija upotrjebljena kao pomoć srčanim bolesnicima još 1952. godine kao baza za operacije na srcu, što se radi i dan-danas. 1952. bilo je u Detroitu u SAD-u, a 1955. godine bilo je Mineapolisu isto u SAD-u.

Tko, međutim, danas u svijetu prednjači u ugradnji mehaničkog srca?
Mehanička srca ugrađuju su na svim naseljenim kontinentima. U Zapadnom svijetu, s obzirom na visoku cijenu mehaničkog srca, ima ipak najviše zahvata.

Kada je i tko je prvi u Hrvatskoj krenuo sa ugradnjom mehaničkog srca?
Ovisi na koji način gledate, što je mehaničko srce? Mehaničko srce kao naprava varira od veličine pola ovoga stola, do veličine nekakvog noćnog ormarića, do naprava koje su u koferu do naprava koje se nose oko pasa i koje mogu biti vantjelesne i mogu biti ugradbene. Ali prva umjetna cirkulacija ako izuzmemo standardni vantjelesni krvotok koji se radi svaki dan napravljena na KBC Rebru u Zagrebu 1964. godine. Prvi standardni vantjelesni krvotok je napravljen na KBC Rebro 1964. godine i obje su bile vezane uz operaciju srca. Prva ugradnja srčane pumpe koja nije bila vezana uz operaciju koja je ugrađena elektivno znači čovjeku kao potporu srcu koje slabi, to je bilo 2008. godine.

Kako danas, međutim stvari stoje oko ugradnje mehaničkog srca stoje na KBC-u Rebro?
Mi smo od rujna 2008. do sada ugradili 60 mehaničkih potpora, umjetnih cirkucaija, raznih: Evo sad imamo jednog teškog bolesnika na Intenzivnoj kojem treba dodatna potpora do oporavka ili do operacije, do raznih vantjelesnih koje onda pacijenti nose oko pasa, a na baterije su.

Opišite nam detaljnije mehaničko srce!?
Ha, čujte, to je pumpa! Radi se o mehaničkoj pumpi baziranih na različitim konstrukcijskim načelima koje pumpaju krv kao pomoć ili umjesto oslabljenog srca. Ovo trenutno što je kod nas u upotrebi, dio sa elektronikom, što se nosi oko pasa teško je kilogram i pol. Dio koji se ugrađuje teško je negdje oko 400 grama. Sad već postoje modeli za one koji se ugrađuju da teže 50 grama, a ovo oko pasa – 500 grama. Tako da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da se neće više ništa nositi oko pasa nego će izvor energije – baterija biti ugrađivan kao danas baterija pacemakera.

Koliko općenito dugo traje jedan takav zahvat na pacijentu?
To je operacija koja se vrši na pacijentima koji su u teškom stanju. Ona je dramatična uglavnom, jer se radi na pacijentu koji su već pred kraj života. Znači, tehnički je zahtjevna.

Tko su, dakle, potencijalni dobitnici mehaničkog srca?
Onima koji srce popušta. Srce može popustiti nakon kardiološke operacije ili može popustiti kao posljedica bolesti. Sad smo imali dječaka od 16 godina koji je transplantiran, pa mu je srce popustilo, pa je klasično transplantiran. Prošle godine je došlo do popuštanja transplantiranog srca, pa smo ga stavili na jednu vrstu privremene vanjske pumpe. Nije bilo nikakvog razloga da mu se vadi srce ili ugrađuje. Imali smo ideju da će se u roku 10-15 dana to novo srce oporaviti.

No, koje se sve pretrage moraju proći prije ugradnje mehaničkog srca?
Iste pretrage koje se rade za pacijente koji čekaju transplantaciju.

Koliko se pacijenata trenutno nalazi na listi čekanja za ugradnju mehaničkog srca?
Mi nemamo listu čekanja za ugradnju mehaničkog srca. Postoji lista za one koji čekaju transplantaciju. Znači, ima tri vrste kandidata. Jedni, koji čekaju transplantaciju srca, pa ako im se nešto pogorša dok čekaju, onda će ići na ugradnju mehaničkog srca. Postoje druga vrsta kandidata koji, naravno, ne mogu biti na listi,a to su pacijenti kojima nakon teške kardiokirurške operacije srce ne proradi u punom opsegu i naravno, nemaju listu čekanja, nego kako koji dođe. I treći su: grupa ljudi kojima dolazi do akutnog zatajenja srca. To je kod infarkta ili sličnih događaja. Znači od tri grupe mi dvije akutno interveniramo, a na ovoj jednoj za transplantaciju srca mislim da trenutno imamo oko 20-tak pacijenata koji čekaju svoje rješenje. Čekaju transplantaciju, ali iz raznoraznih razloga transplantacija nije moguća. Cijena privremenih vantjelesnih pumpi je prihvatljiva – nekoliko tisuća eura.

Kolika je cijena?
Oko 70 tisuća eura za najskuplji model dugotrajne ugradbene pumpe, oko 500 eura za jednostavni model vantjelesne kratkotrajne pumpe.

I koliko su naši ljudi platežno spremni za takve zahvate?
Dio troška ide iz zdravstvenog osiguranja, ali za detaljnije informacije nisam kompetentan. Mi se bavimo medicinskim problemima prilikom ugradnje.

Koliko dugo, međutim, traje oporavaka pacijenta nakon ugradnje mehaničkog srca?
Ne predugo. To je klasična operacija. To ovisi od njegovog prethodnog stanja organizma. Srce je pumpa koja pumpa krv koja snabdijeva organizam. Ako je loše radila pumpa koji puta je i cijeli organizam oštećen. I uglavnom to determinira duljinu oporavka. Ovaj kirurški dio to kratko traje, samo ono što zacjeljuje oko srca.

Koja je obično prosječna dob vaših pacijenata?
Teško je odrediti tipičnu dob. Imali smo ekstremno mladih ljudi. Zadnji koji je bio imao je 15 godina. A imali smo za pumpe starije osobe od 70 godina.

Koja ograničenja prate osobe u svakidašnjem životu nakon ugradnje mehaničkog srca?
Najveće ograničenje je to da se ne mogu kupati u kadi ili plivati u moru. Mogu se tuširati. Oni sa sobom nose jednu torbicu u kojoj se nalazi sva elektronika. Međutim, trčati ili vježbati mogu. Za tuširanje postoji posebna zaštita tih naprava. I moraju uzimati sredstva protiv zgrušavanja krvi, a to tko god dobije umjetan zalistak mora uzimati.

Koliko je, međutim, život ugradnjom mehaničkog srca produljen za takvog pacijenta?
To je teško reći. Statistika kaže koliko ljudi preživljavaju nakon zahvata. Dvogodišnja preživljenje nakon ugradnji pumpi je jednako čak i malo bolje nego dvogodišnje preživljenje nakon transplantacije srca. Dvogodišnje preživljenje je za nijansu bolje nego nakon transplantacije srca. Za godišnje preživljenje nemamo podataka. Naravno da svaka mehanička naprava ima svoj vijek trajanja. Neće se moći utvrditi koliki je vijek trajanja dok se ne vidi. Nekih velikih mehaničkih kvarova na pumpama do sad nije bilo.

No, gdje se mehanička srca proizvode?
U SAD-u i nešto u Europi.

Koja koristiti KBC Rebro u Zagrebu?
I jedne i druge.

No, koliko su nezdrava prehrana, pušenje, stres i općenito nezdravi način života “okidači” za kardiovaskularne bolesti?
Ja sam kirurg, ja se bavim posljedicama. No, kako god bilo – da. Nezdrava prehrana i nezdravi način života svakako utječu na oštećenje srca i pojavu kardiovaskularnih bolesti. Pacijenata koji imaju oštećenja srca toliko je puno da se svi ne bi mogli liječiti pumpama. Znači, neki se liječe klasičnim načinom, lijekovima, implantatima, klasičnom kirurgijom i kod samo male grupe onih koji ne reagiraju ni na kakvo drugo liječenje, onda se njima pruža ili transplantacija ili mehaničko srce. U stvari to je jedan kompleks liječenja bolesti srca, jer ipak odgovornost je na liječnicima opće prakse da se takvo što za dulje odgodi.

Zašto?
Jednostavno zato što resursi nisu dostatni. Srca za transplantaciju nema, koliko ima – ima, mi ne možemo naručivati. U odnosu na druge zemlje prosjek je dobar. Ali ovo je industrijski proizvod koji se može kupiti. Iako je to velika stvar, u povijesti je to po prvi puta da se srce može kupiti! Znači život se može kupiti! To će otvoriti cijeli niz etičkih dilema. Hoće li živjeti onaj tko ima novaca? Ili…?

Jeste li vi kao liječnik zadovoljni medicinskim uslugama kakve imamo u našim zdrastvenim ustanovama?
Ja ne uspoređujem ništa. Nekad sam živio u Europi. Ja sam sa ovime zadovoljan. Kako je – tako je. Svaka zemlja ima svoje mogućnosti. Treba se truditi da u ovim okvirima čovjek napravi što bolje. Dakle, što bolje sa ovom realnošću!

Što je, međutim s plaćama medicinara? Je ste li potplaćeni?
Čujte, svako misli da bi mu plaća mogla biti bolja, s druge strane postavlja se pitanje odakle?Liječnički posao je težak i odgovoran, sigurno je da nikada neće biti adekvatno plaćen, veliki dio je baziran na entuzijazmu. Ja sam osobno zadovoljan u našim okolnostima, no koliko je zadovoljna mlada generacija je pitanje.

Što očekujete kao liječnik od novog ministra zdravlja?
On ju tek došao na vlast i nemam posebnih očekivanja. Mi naravno očekujemo sve najbolje za svoj resor. Ja sam osobno svjestan naših ograničenja. To je naša realnost. Nismo mi Švicarska. Ovo je Hrvatska. Posao Vlade je da nam da što najbolje moguće, a na nama je da to što najbolje iskoristimo.

Kako, međutim, stvari stoje sa liječničkim i ostalim medicinskim kadrom?
Od šest kardiokirurških centara mi na KBC-u Rebro u Zagrebu radimo jednu trećinu posla. Onih pet – 2/3. Mi imamo najveći broj ljudi i najveće resurse. Uvijek bi nešto moglo biti bolje.

Odakle vam na KBC Rebro dolazi najviše pacijenata?
Iz cijele Hrvatske, ali iz Zagrebačkog prstena najviše. Realno gledajući: više dolaze iz Sjeverne Hrvatske nego iz Južne, ali kompleksni slučajevi poput mehaničkog srca i transplantacije, dolaze iz cijele Hrvatske.

Etika i medicina?
Znate mi moramo živjeti život svojeg društva. Medicina je kao i politika: umijeće mogućega. To je ista definicija. Mi moramo u medicini maksimalno iskoristiti ono što imamo. I da to rasporedimo uvažavajući istovremeno principe medicine I pravednosti. To nije uvijek lako.

Vode li se liječnici tim postulatima?
Ja nikad ne volim govoriti o drugima. Ja se osobno vodim tim načelima i nastojim Kliniku usmjeravati u tom smjeru. I dosta je transparentan način prijema bolesnika. I prije svega imamo transparentan način vođenja evidencije pogoršanja stanja bolesnika. Ako je čovjek došao preko reda onda je drugome uzeo mjesto. S druge strane ne možemo mi procjenjivati kome je loše kome nije, to je na svakom pacijentu. Znači, bitno je da smo u ovoj ustanovi izgradili transparentnost da se vidi na kojem je principu neka odluka donesena ili na temelju čega je odluka donesena. Tako da u ovim teškim vremenima gdje nema dosta za sve, onda treba još više razvijati one metode koje se temelje na  medicinskom znanju. Da se razlučiti bitno od nebitnog. Ali to nije lako. Zato moramo svaki dan ponovno gledati je smo li napravili dobro ovo ili ono. Neće biti lako gledati pacijenta koji ima novca, pa bi sebi kupio mehaničko srce i živjet će i istog takvog koji nema novca za mehaničko srce i stoga neće živjeti. Što napraviti u tom slučaju? Biti “pravedan”, pa pustiti da oboje umru. Ili? To je pitanje na koje nemate odgovor. Teško pitanje za liječnika, a morate pomoći svakom pacijentu!

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s